اطلاعات تماس مسئولین پاسخگو در شرکت آب و فاضلاب گلستان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

آدرس

شماره تلفن

1

ولی اله ساور

مدیر روابط عمومی

گرگان سایت اداری

01732480370

2

محسن شریعتی

کارشناس هماهنگی امور مشترکین

گرگان سایت اداری

01732436047

3

طاهره دولت پور- سکینه عرب

کارشناس دفتر IT

گرگان سایت اداری

01732480370

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0