کد خبر : ۷۷۰۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ 
۰۷:۳۰
قطعی آب ( شهرستان مینودشت) در تاریخ 1401/11/24

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0