بخش آب

گزارشات و نمودارهاي اين بخش در سايت سيمابر استان گلستان نيز موجود مي باشد:  لينك سايت سيمابر


گزارشات مربوط به بخش آب


جدول 01- طول شبكه توزيع و خطوط انتقال آب در نقاط شهري از سال 88 تا 98 (كيلومتر).
جدول 02- ميزان توليد آب در نقاط شهري از سال 88 تا 98 (متر مكعب)
جدول 03- تعداد چاههاي آب در نقاط شهري از سال 88 تا 98 (حلقه)
جدول 04- تعداد آزمايشگاه ها بر حسب نوع آزمايشگاه از سال 88 تا 98
جدول 05- حداكثر ظرفيت تأمين آب در نقاط شهري از سال 88 تا 98(ليتر بر ثانيه)
جدول 06- تعداد حوادث و كنتورهاي آب در نقاط شهري از سال 90 تا 98
جدول 07- تعداد و ظرفيت تصفيه خانه هاي (متر مكعب) در مدار و در دست ساخت
جدول 08- تعداد و ظرفيت مخازن (متر مكعب) در مدار و در دست ساخت
جدول 09- تعداد مشتركين و آحاد (انشعابات آب) در شهرهاي استان از سال 88 تا 98
جدول 10- ميزان فروش آب در نقاط شهري برحسب نوع كاربري (متر مكعب) در سال1390 و 1391
جدول 11- ميزان فروش آب در نقاط شهري برحسب نوع كاربري (متر مكعب) در سال1392تا 1398
جدول 12- اصلاح شبكه توزيع آب از سال 88 تا 98(كيومتر)
جدول13- طول و ميزان توسعه شبكه توزيع آب در نقاط شهري از سال 88 تا 98(كيلومتر)

نمودارها


نمودار 01- طول شبكه توزيع (كيلومتر) در نقاط شهري در پايان سال - (سال پيش فرض)
نمودار 02- روند ميزان توليد آب در نقاط شهري طي سال‌هاي 1388 به بعد (مترمكعب).
نمودار 03- مقايسه روند توليد آبهاي سطحي و زير زميني در سال‌هاي 1388 به بعد (مترمكعب).
نمودار 04- ميزان توليد آب (مترمكعب) در نقاط شهري در سال (سال پيش فرض)
نمودار 05- روند تعداد مشتركين و آحاد (واحدهاي انشعاب) .آب در شهرهاي استان از سال 88 تا 98
نمودار 06- مقايسه تعداد مشتركين آب شهرهاي استان تا پايان سال (سال پيش فرض)
نمودار 07- مقايسه تعداد آحاد (واحدهاي انشعاب) آب شهرهاي استان تا پايان سال(سال پيش فرض)

آمار بازدید این صفحه:3 603
آدرس: گرگان، میدان بسیج، سایت اداری تلفن :4-32480330-017 دورنگار:32480317-017
بیانیه راهبرد مشارکت وزارت نیرو
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی : سفارش دات نت