» برنامه ریزی و منابع انسانی

برنامه ریزی و منابع انسانی

نام و نام خانوادگي

پست سازماني

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

فرهاد طهماسبی

معاون

برنامه ريزي و منابع انساني

 فوق لیسانس

مدیریت اجرائی
 
 
عناوین وظائف و مسئوليتها :
      - انجام فعالیتهای مربوط به تدوین روشها وسیاستها، تهیه و تنظیم خط مشی ها و تدوین برنامه های ادواری با هماهنگی سایر بخشهای شرکت

- بررسی طرح ها و برنامه ها و هماهنگی با اهداف و سیاستهای تعیین شده و ارائه پیشنهاد در جهت اصلاح و در صورت لزوم تلفیق طرح ها و برنامه ها جهت ارتقاء بهره وری

تدوین شاخصها و معیارهای برنامه و پیشنهاد انجام مطالعات مرتبط با حوزه های کاری و نظارت بر برنامه های اجرا شده و تعیین انحراف معیار

- انجام فعالیتهای مربوط به جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات و به روزآوری آمار و اطلاعات، تعیین وارزیابی سیستمهای موجود، طراحی و راه اندازی سیستمهای مورد نیاز

- ایجاد و ارتقاء سیستمهای اطلاعات مدیریت، ترویج مکانیزاسیون سیستمها، تلفیق و ادغام اطلاعات به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی

- تهیه و تنظیم تشکیلات کلی و تفصیلی و نظارت بر اجرای آن

- انجام فعالیتهای مربوط به طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و نظام پرداخت

- برنامه ریزی و نیازسنجی نیروی انسانی و آموزشی به منظور جذب و نقل و انتقال و ارتقاء سطح علمی کارکنان و افزایش بهره وری

- نظارت بر اجرای نظام ارزشیابی کارکنان و واحدهای حوزه معاونت

- پیگیری و تحلیل امور مربوط به بازنشستگان و موظفین شرکتها

- پیگیری و تحلیل امور مربوط به پوشش خدمات درمانی

- پیگیری و تحلیل امور مربوط به تحول و ارتقاء سلامت اداری

- همکاری در بررسی راهکارهای عملی برون سپاری فعالیتها

- انجام فعالیتهای مربوط به تدوین روشها و سیاستهای مالی و اقتصادی و ارائه پیشنهاد مطلوب به منظور افزایش کارآئی فعالیتها وبرنامه­های شرکت

- برنامه ریزی عملیاتی، تهیه و تنظیم بودجه سالانه، تدوین شاخصها و معیارهای برنامه، تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده، درآمد و هزینه شرکت

- تهیه وتدوین مشخصات ونتایج تحقیقات کاربردی و ایجاد زمینه لازم بمنظورجذب متخصصان و کارشناسان ذیربط در انجام تحقیقات

- انجام فعالیتهای مربوط به انجام وظایف و مسئولیتهای دبیرخانه کمیته تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

 

واحدهاي تحت پوشش حوزه معاونت برنامه ريزي و منابع انساني
-          دفتر منابع انساني و آموزش
-          دفتر آمار و فناوري اطلاعات
-          دفتر بودجه و بررسيهاي اقتصادي
-          گروه بهبود بهره وري و تحقيقات
 
آمار بازدید این صفحه:684
آدرس: گرگان، میدان بسیج، سایت اداری تلفن :40-32480330-017 دورنگار:32480317-017
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی : سفارش دات نت