» خط مشي ايمني وكيفيت شركت آب و فاضلاب استان گلستان

خط مشي ايمني وكيفيت شركت آب و فاضلاب استان گلستان

آب يگانه عنصر ارزشمند و بدون جايگزين مي باشد كه تأمين آن از اصلي ترين نيازمنديهاي جوامع بشري و مهمترين عامل توسعه با افزايش سطح بهداشت عمومي مي باشد. در اين راستا شركت آب و فاضلاب استان گلستان درچارچوب الزامات قانوني و مقررات مرتبط با مسائل كيفي و ايمني و بهداشت شغلي و همچنين وظايف و مأموريت خود جهت افزايش رضايت مشتريان و ذينفعان استقرارسيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد بين الملل ISO 9001:2000 و استقرار سيستم و مديريت ايمني و بهداشت حرفه¬اي براساس استاندارد بين المللي  OHSAS18001:2007 را مد نظر قرار داده است و بر اين اساس اصول زير را بعنوان رئوس خط مشي پذيرفته است.

* ارتقاء كميت و كيفيت آب شرب طبق استاندارد صنعت با توجه به نيازهاي مشتريان و تلاش درجهت جلب رضايت آنها

* توانمندسازي منابع انساني به عنوان با اهميت ترين سرمايه شركت همراه با افزايش آگاهي و ارتقاء سطح ايمني و حفظ سلامتي آنان

* بهبود مستمر روشهاي موجود جهت ارتقاء كيفيت خدمات و افزايش ايمني از طريق استقرار سيستمهاي مكانيزه و فن آوريهاي نو

* برون سپاري فعاليتهاي اجرايي وپشتيباني توام با استقرار و افزايش سيستمهاي نظارتي و سطح ايمني

* ارتقاء آگاهي مشتركين در جهت رعايت الگوي صحيح مصرف  آب

* برقراري ارتباط با مراكز علمي و تحقيقاتي براي نهادينه كردن تحقيق و پژوهش در شركت جهت ارتقاء منابع موجود و رفع مشكلات و معضلات صنعت آب و فاضلاب

* تلاش در جهت ايمن سازي فعاليت¬ها و محيط آن از طريق بكارگيري روشهاي مناسب دستيابي به اين خط مشي همدلي، همفكري و همكاري تمامي مديران و كاركنان را طلب مي كند اينجانب با ايمان به دانش و توانمندي كليه همكاران  و مشاركت همه جانبه آنها افزايش كيفيت خدمات را توام با سطح ايمني تعهد و جهت تداوم آن با اهداف شركت، درجلسات بازنگري مديريت مورد بازنگري قرارمي دهم. اين خط مشي در اختيار كليه طرفهاي ذينفع قرار داده شده است.

 

آمار بازدید این صفحه:2 552
آدرس: گرگان، میدان بسیج، سایت اداری تلفن :4-32480330-017 دورنگار:32480317-017
بیانیه راهبرد مشارکت وزارت نیرو
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی : سفارش دات نت