معرفی مدیرعامل

واحدهاي تحت پوشش حوزه مديرعامل

مشخصات فردی و تحصیلی
نام: محمدهادی رحمتی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران با گرایش آب
محل تحصیل: دانشگاه صنعتی امیرکبیر( پلی تکنیک تهران) ورودی 1367

سوابق کاری
عضو هیئت مدیره آب و فاضلاب استان ایلام از سال 1371 الی 1372
مدیر دفتر نظارت عالیه طرحهای عمرانی استانداری مازندران از سال 1373 الی 1375
شهرداری تهران از سال 1375 الی 1376
معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شهری استان گلستان از سال 1376 الی 1381
مدیر دفتر فنی شرکت آب و فاضلاب تهران از سال 1381 الی 1383
معاون مهندسی و توسعه شرکت فاضلاب تهران از سال 1383 الی 1388
مدیر دفتر مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب استان تهران از سال 1388 الی 1391
مدیر دفتر امور مجامع و حسابرسی شرکت آب و فاضلاب استان تهران از سال 1391 الی 1393
نایب رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب منطقه یک تهران از سال 1392 الی 1394
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان گلستان از سال 1393 تاکنون
- دفتر هيات مديره و مدير عامل
- گروه حسابرسي و نظارت مالي
- دفتر امور حقوقي،تحصيل و تملك اراضي
- دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني
- دفتر حراست و امور محرمانه

- معاونت برنامه ريزي و منابع انساني
- معاونت بهره برداري
- معاونت مهندسي و توسعه
- معاونت خدمات مشتركين و درآمد
- معاونت مالي و پشتيباني

آدرس: گرگان، میدان بسیج، سایت اداری تلفن :40-32480330-017 دورنگار:32480317-017
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی : سفارش دات نت