» معرفی سرپرست شرکت آبفا

معرفی سرپرست شرکت آبفا

مشخصات فردی و تحصیلی

نام: ابوالفضل رحیمی
رشته تحصیلی: مدرک کارشناسی مهندسی عمران آب و فاضلاب ،دانش آموخته دانشگاه شهید عباسپور (پردیس فنی دانشگاه شهید بهشتی )

و کارشناسی ارشد مهندس عمران سازه

سوابق کاری
کارشناس دفتر فنی از تاریخ 82/7/29 تا تاریخ 86/5/8

مدیر دفتر بهره برداری فاضلاب شهری از تاریخ 86/5/9 تا تاریخ 89/5/29

مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی از تاریخ 89/5/30 تا تاریخ 93/7/7

معاون مهندسی و توسعه از تاریخ 93/7/8 تا تاریخ 97/12/19
سرپرست شرکت آب و فاضلاب شهری استان گلستان از تاریخ  97/12/20تاکنون

 

سایر مسئولیت ها

عضویت در کمیته فنی شرکت آب منطقه ای 

عضویت در کارگروه فنی آب و فاضلاب روستایی

عضویت در  کارگروه آبهای نا متعارف استان

 

واحدهاي تحت پوشش حوزه سرپرست شرکت آبفا
- دفتر هيات مديره و مدير عامل
- گروه حسابرسي و نظارت مالي
- دفتر امور حقوقي،تحصيل و تملك اراضي
- دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني
- دفتر حراست و امور محرمانه

- معاونت برنامه ريزي و منابع انساني
- معاونت بهره برداري
- معاونت مهندسي و توسعه
- معاونت خدمات مشتركين و درآمد
- معاونت مالي و پشتيباني

آمار بازدید این صفحه:1 023
آدرس: گرگان، میدان بسیج، سایت اداری تلفن :40-32480330-017 دورنگار:32480317-017
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی : سفارش دات نت