مدیران مناطق

لیست مدیران مناطق شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

 

نام منطقه

نام خانوادگي 

آخرين پست سازماني 

محل خدمت 

کد شهر

شماره تلفن

ایمیل

آزادشهر

یحیی طالبی

مدير امورآب وفاضلاب آزادشهر

آزادشهر

17

35722511

 azadshahr@abfagolestan.ir

آق قلا

سليمان غفاري

مديرامور آب و فاضلاب منطقه آق قلا 

آق قلا

17

34523220

  aghghala@abfagolestan.ir

بندرترکمن 

حسین رضوی

سرپرست اموراب وفاضلاب بندرترکمن

بندرترکمن 

17

34422021

  bandartorkman@abfagolestan.ir

بندرگز

زین العابدین محمدی

مديرامورآب وفاضلاب بندرگز

بندرگز

17

34365560

  bandargaz@abfagolestan.ir

جلين 

علی نیک پیام

رئيس اداره آب وفاضلاب جلين

جلين 

17

 32141495-6

  jelin@abfagolestan.ir

خانببین

ابراهیم سدیدی

رئيس اداره آب وفاضلا خانببين

خانببین

17

35862511

  khanbebin@abfagolestan.ir

دلند

داود سوخته سرائی

رئیس اداره آب وفاضلاب نوده خاندوز

دلند

17

35882022

  daland@abfagolestan.ir

رامیان

قربانعلی خمری

مدیرامورآب وفاضلاب رامیان

رامیان

17

35882511

  ramian@abfagolestan.ir

سرخنکلا

جواد بهرام نژاد

رئیس اداره آب وفاضلاب سرخنکلاته

سرخنکلا

17

32222281

  sorkhankalate@abfagolestan.ir

علی اباد

محمد جعفر مزيدي

مدیرامورآب وفاضلاب علی آباد

علی اباد

17

34221901

  aliabad@abfagolestan.ir

فاضل آباد

نقی نادری

رئيس اداره آب وفاضلاب فاضل آباد

فاضل آباد

17

34263505

  fazelabad@abfagolestan.ir

کردکوی

احمد حسینی آزاد

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه کردکوی

کردکوی

17

34342293

  kordkuy@abfagolestan.ir

کلاله

مجتبی مصطفی لو

سرپرست امور آب و فاضلاب کلاله

کلاله

17

35440170

  kalale@abfagolestan.ir

گنبد

احمد ابراهيمي

مدیرامورآب وفاضلاب منطقه گنبد

گنبد

17

33555130

  gonbad@abfagolestan.ir

گالیکش

مظاهر ملکان

مديراموراب وفاضلاب گاليكش

گالیکش

17

35830093

  galikesh@abfagolestan.ir

گرگان

قربان غلامی

مدیرامورآب وفاضلاب گرگان

گرگان

17

32340701

  gorgan@abfagolestan.ir

گمیشان

کاووسی

مدیر امورآب وفاضلاب گمیشان

گمیشان

17

34462120

  gomishan@abfagolestan.ir

مینودشت

حسن تختی مقدم

مدیر امورآب وفاضلاب منطقه مینودشت 

مینودشت

17

3.52E+08

  minoodasht@abfagolestan.ir

نوده خاندوز

رضا ممشلی

رئيس اداره آب وفاضلا نوده خاندوز

نوده خاندوز

17

35704122 

  node@abfagolestan.ir

نوکنده 

زین العابدین محمدی

رئیس اداره آب وفاضلاب نوکنده

نوکنده 

17

34362050

  nokande@abfagolestan.ir

 
شرح وظايف مديران مناطق

      -     دريافت برنامه ها و خط مشي كلي از مديريت ما فوق و برنامه ريزي و سازماندهي و ايجاد هماهنگي لازم به منظور اجراي برنامه ها در موعد مقرر.

-     حصول اطمينان از تامين و امادگي امكانات مورد  نياز جهت اجراي برنامه در واحد تحت سرپرستي و انجام پيگيري هاي لازم به منظور تامين نيازهاي احتمالي.
-      نظارت پيگيري در اجراي بموقع اقدامات پشتيباني شامل كارهاي اداري ،خدماتي ،مالي و غيره.
-     نظارت بر نحوه اجراي فعاليت هاي بهره برداري از تاسيسات اب و فاضلاب و برنامه ريزي جهت توسعه و اصلاح شبكه هاي توزيع آب و جمع آوري و دفع فاضلاب وتعميرو نگهداري تاسيسات مربوط.
-     بررسي گزارشات بهره برداري ،تحليل نقاط قوت وضعف برنامه ها و اتخاذ تصميم در خصوص رفع نواقص احتمالي.
-     نظارت وكنترل بر نحوه ارائه خدمات به مشتركين.
-     مراقبت و پيگيري مستمر بر وصول بموقع مطالبات و حقوق شركت.
-     برنامه ريزي و نظارت بر فعاليت هاي مربوط به امور قرائت كنتور،توزيع برگ تشخيص،پاسخگويي و حل اختلافات مشتركين ،كنترل مطالبات و قطع و وصل انشعابات و همچنين تشكيل و نگهداري سوابق مشتركين،امور مساحي و مميزي،محاسبات،شناسايي انشعابات غير مجاز و موارد اضافه بنا به تغيير كاربري.
-     نظارت و كنترل در خصوص امور فني و اجرايي و نظارت بر اجراي طرح هاي لوله گذاري.
-     اقدام به برگزاري دوره هاي آموزش مورد نياز كاربردي در زمينه هاي مختلف.
-      تهيه و تنظيم گزارشات ادواري از مجموع فعاليت هاي انجام شده در واحد تحت سرپرستي.
-      تفويض اختيار لازم به مسئولين بخشهاي مختلف.
-      شركت در جلسات مختلف داخل واحد و در سطح مسئولين شهر حسب مورد.
-      حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات اداري و انضباطي شركت توسط كاركنان واحد.
-      در صورت لزوم انجام ساير وظائف مربوطه در چار چوب وظائف شغل مورد تصدي.
آمار بازدید این صفحه:690
آدرس: گرگان، میدان بسیج، سایت اداری تلفن :40-32480330-017 دورنگار:32480317-017
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی : سفارش دات نت