مدیران مناطق

لیست مدیران مناطق شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

 

نام منطقه

نام خانوادگي 

آخرين پست سازماني 

محل خدمت 

کد شهر

شماره تلفن

ایمیل

آزادشهر

یحیی طالبی

مدير امورآب وفاضلاب آزادشهر

آزادشهر

17

35722511

 

آق قلا

سليمان غفاري

مديرامور آب و فاضلاب منطقه آق قلا 

آق قلا

17

34523220

 

بندرترکمن 

حسین رضوی

سرپرست اموراب وفاضلاب بندرترکمن

بندرترکمن 

17

34422021

 

بندرگز

زین العابدین محمدی

مديرامورآب وفاضلاب بندرگز

بندرگز

17

34365560

 

جلين 

علی نیک پیام

رئيس اداره آب وفاضلاب جلين

جلين 

17

 32141495-6

 

خانببین

قربانعلی خمری

رئيس اداره آب وفاضلا خانببين

خانببین

017

35862511

 

دلند

تقی حسینیان

رئیس اداره آب وفاضلاب نوده خاندوز

دلند

017

35882022

 

رامیان

رضا واحدي

مدیرامورآب وفاضلاب رامیان

رامیان

017

35882511

 

سرخنکلا

جواد بهرام نژاد

رئیس اداره آب وفاضلاب سرخنکلاته

سرخنکلا

017

32222281

 

علی اباد

محمد جعفر مزيدي

مدیرامورآب وفاضلاب علی آباد

علی اباد

017

34221901

 

فاضل آباد

نقی نادری

رئيس اداره آب وفاضلاب فاضل آباد

فاضل آباد

017

34263505

 

کردکوی

احمد حسینی آزاد

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه کردکوی

کردکوی

017

34342293

 

گنبد

احمد ابراهيمي

مدیرامورآب وفاضلاب منطقه گنبد

گنبد

017

33555130

 

گالیکش

مظاهر ملکان

مديراموراب وفاضلاب گاليكش

گالیکش

017

35830093

 

گرگان

رضا سوخته سرایی

مدیرامورآب وفاضلاب گرگان

گرگان

017

32340701

 

گمیشان

کاووسی

مدیر امورآب وفاضلاب گمیشان

گمیشان

017

34462120

 

مینودشت

حسن تختی مقدم

مدیر امورآب وفاضلاب منطقه مینودشت 

مینودشت

017

352222511

 

کلاله

مجتبی مصطفی لو

سرپرست امور آب و فاضلاب کلاله

کلاله

017

35440170

 

نوده خاندوز

رضا ممشلی

رئيس اداره آب وفاضلا نوده خاندوز

نوده خاندوز

017

35704122 

 

نوکنده 

زین العابدین محمدی

رئیس اداره آب وفاضلاب نوکنده

نوکنده 

017

34362050

 

 
شرح وظايف مديران مناطق

      -     دريافت برنامه ها و خط مشي كلي از مديريت ما فوق و برنامه ريزي و سازماندهي و ايجاد هماهنگي لازم به منظور اجراي برنامه ها در موعد مقرر.

-     حصول اطمينان از تامين و امادگي امكانات مورد  نياز جهت اجراي برنامه در واحد تحت سرپرستي و انجام پيگيري هاي لازم به منظور تامين نيازهاي احتمالي.
-      نظارت پيگيري در اجراي بموقع اقدامات پشتيباني شامل كارهاي اداري ،خدماتي ،مالي و غيره.
-     نظارت بر نحوه اجراي فعاليت هاي بهره برداري از تاسيسات اب و فاضلاب و برنامه ريزي جهت توسعه و اصلاح شبكه هاي توزيع آب و جمع آوري و دفع فاضلاب وتعميرو نگهداري تاسيسات مربوط.
-     بررسي گزارشات بهره برداري ،تحليل نقاط قوت وضعف برنامه ها و اتخاذ تصميم در خصوص رفع نواقص احتمالي.
-     نظارت وكنترل بر نحوه ارائه خدمات به مشتركين.
-     مراقبت و پيگيري مستمر بر وصول بموقع مطالبات و حقوق شركت.
-     برنامه ريزي و نظارت بر فعاليت هاي مربوط به امور قرائت كنتور،توزيع برگ تشخيص،پاسخگويي و حل اختلافات مشتركين ،كنترل مطالبات و قطع و وصل انشعابات و همچنين تشكيل و نگهداري سوابق مشتركين،امور مساحي و مميزي،محاسبات،شناسايي انشعابات غير مجاز و موارد اضافه بنا به تغيير كاربري.
-     نظارت و كنترل در خصوص امور فني و اجرايي و نظارت بر اجراي طرح هاي لوله گذاري.
-     اقدام به برگزاري دوره هاي آموزش مورد نياز كاربردي در زمينه هاي مختلف.
-      تهيه و تنظيم گزارشات ادواري از مجموع فعاليت هاي انجام شده در واحد تحت سرپرستي.
-      تفويض اختيار لازم به مسئولين بخشهاي مختلف.
-      شركت در جلسات مختلف داخل واحد و در سطح مسئولين شهر حسب مورد.
-      حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات اداري و انضباطي شركت توسط كاركنان واحد.
-      در صورت لزوم انجام ساير وظائف مربوطه در چار چوب وظائف شغل مورد تصدي.
آدرس: گرگان، میدان بسیج، سایت اداری تلفن :40-32480330-017 دورنگار:32480317-017
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی : سفارش دات نت