پرسش های مهم

 

 

سوال:تغيير نام قبض آب به چه صورتی امکان پذير است؟
 
جواب :برای تغيير نام قبض آب بها اگر ملک دارای سند مالکيت می باشد : مشترک می بايستی اصل فتوکپی سند مالکيت ( از صفحات مشخصات و انتقال) همراه با فتوکپی و اصل پايانکار بهره برداری و اصل و فتوکپی شناسنامه مالک و آخرين قبض صادر شده آب بهاء که پرداخت شده باشد را تحويل واحد پذيرش امور مشترکين مربوطه نمايد تا پس از بررسی اقدامات لازم انجام شود
 

 

سوال :درخواست چند واحدی به چه صورتی امکان پذير است؟
 
جواب :در کاربريهای خانگي چنانچه ملک بصورت دو يا چند واحد مسکونی مستقل باشد که از يک انشعاب استفاده دارند به علت مصرف مازاد بر الگوی مصرف ، قبوض آب بصورت تصاعدی با تعرفه بالا محاسبه می شوند . در اين گونه موارد مشترک می تواند به همراه آخرين قبض آب بهاء پرداختی جهت درخواست چند واحدی در واحد پذيرش اقدام نمايد . که پس از انجام بازديد کارشناسی و تائيد تعداد واحد مسکونی و پس از دريافت هزينه هاي واحد شماري نسبت به چند واحدی نمودن قبض آب بها اقدام می شود
آمار بازدید این صفحه:861
آدرس: گرگان، میدان بسیج، سایت اداری تلفن :4-32480330-017 دورنگار:32480317-017
بیانیه راهبرد مشارکت وزارت نیرو
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی : سفارش دات نت