» پست الکترونیک مدیران امور

پست الکترونیک مدیران امور

نام منطقه

نام خانوادگي 

آخرين پست سازماني 

محل خدمت 

کد شهر

شماره تلفن

ایمیل

آزادشهر

یحیی طالبی

مدير امورآب وفاضلاب آزادشهر

آزادشهر

17

35722511

 

آق قلا

سليمان غفاري

مديرامور آب و فاضلاب منطقه آق قلا 

آق قلا

17

34523220

 

بندرترکمن 

حسین رضوی

سرپرست اموراب وفاضلاب بندرترکمن

بندرترکمن 

17

34422021

 

بندرگز

زین العابدین محمدی

مديرامورآب وفاضلاب بندرگز

بندرگز

17

34365560

 

جلين 

علی نیک پیام

رئيس اداره آب وفاضلاب جلين

جلين 

17

 32141495-6

 

خانببین

قربانعلی خمری

رئيس اداره آب وفاضلا خانببين

خانببین

17

35862511

 

دلند

تقی حسینیان

رئیس اداره آب وفاضلاب نوده خاندوز

دلند

17

35882022

 

رامیان

رضا واحدي

مدیرامورآب وفاضلاب رامیان

رامیان

17

35882511

 

سرخنکلا

جواد بهرام نژاد

رئیس اداره آب وفاضلاب سرخنکلاته

سرخنکلا

17

32222281

 

علی اباد

محمد جعفر مزيدي

مدیرامورآب وفاضلاب علی آباد

علی اباد

17

34221901

 

فاضل آباد

نقی نادری

رئيس اداره آب وفاضلاب فاضل آباد

فاضل آباد

17

34263505

 

کردکوی

احمد حسینی آزاد

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه کردکوی

کردکوی

17

34342293

 

کلاله

مجتبی مصطفی لو

سرپرست امور آب و فاضلاب کلاله

کلاله

17

35440170

 

گنبد

احمد ابراهيمي

مدیرامورآب وفاضلاب منطقه گنبد

گنبد

17

33555130

 

گالیکش

مظاهر ملکان

مديراموراب وفاضلاب گاليكش

گالیکش

17

35830093

 

گرگان

رضا سوخته سرایی

مدیرامورآب وفاضلاب گرگان

گرگان

17

32340701

 

گمیشان

کاووسی

مدیر امورآب وفاضلاب گمیشان

گمیشان

17

34462120

 

مینودشت

حسن تختی مقدم

مدیر امورآب وفاضلاب منطقه مینودشت 

مینودشت

17

3.52E+08

 

نوده خاندوز

رضا ممشلی

رئيس اداره آب وفاضلا نوده خاندوز

نوده خاندوز

17

35704122 

 

نوکنده 

زین العابدین محمدی

رئیس اداره آب وفاضلاب نوکنده

نوکنده 

17

34362050

 

 

آدرس: گرگان، میدان بسیج، سایت اداری تلفن :40-32480330-017 دورنگار:32480317-017
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی : سفارش دات نت