» پست الکترونیک مدیران امور

پست الکترونیک مدیران امور

نام منطقه

نام خانوادگي 

آخرين پست سازماني 

محل خدمت 

کد شهر

شماره تلفن

ایمیل

آزادشهر

یحیی طالبی

مدير امورآب وفاضلاب آزادشهر

آزادشهر

17

35722511

 azadshahr@abfagolestan.ir

آق قلا

سليمان غفاري

مديرامور آب و فاضلاب منطقه آق قلا 

آق قلا

17

34523220

  aghghala@abfagolestan.ir

بندرترکمن 

حسین رضوی

سرپرست اموراب وفاضلاب بندرترکمن

بندرترکمن 

17

34422021

  bandartorkman@abfagolestan.ir

بندرگز

زین العابدین محمدی

مديرامورآب وفاضلاب بندرگز

بندرگز

17

34365560

  bandargaz@abfagolestan.ir

جلين 

علی نیک پیام

رئيس اداره آب وفاضلاب جلين

جلين 

17

 32141495-6

  jelin@abfagolestan.ir

خانببین

ابراهیم سدیدی

رئيس اداره آب وفاضلا خانببين

خانببین

17

35862511

  khanbebin@abfagolestan.ir

دلند

داود سوخته سرائی

رئیس اداره آب وفاضلاب نوده خاندوز

دلند

17

35882022

  daland@abfagolestan.ir

رامیان

قربانعلی خمری

مدیرامورآب وفاضلاب رامیان

رامیان

17

35882511

  ramian@abfagolestan.ir

سرخنکلا

جواد بهرام نژاد

رئیس اداره آب وفاضلاب سرخنکلاته

سرخنکلا

17

32222281

  sorkhankalate@abfagolestan.ir

علی اباد

محمد جعفر مزيدي

مدیرامورآب وفاضلاب علی آباد

علی اباد

17

34221901

  aliabad@abfagolestan.ir

فاضل آباد

نقی نادری

رئيس اداره آب وفاضلاب فاضل آباد

فاضل آباد

17

34263505

  fazelabad@abfagolestan.ir

کردکوی

احمد حسینی آزاد

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه کردکوی

کردکوی

17

34342293

  kordkuy@abfagolestan.ir

کلاله

مجتبی مصطفی لو

سرپرست امور آب و فاضلاب کلاله

کلاله

17

35440170

  kalale@abfagolestan.ir

گنبد

احمد ابراهيمي

مدیرامورآب وفاضلاب منطقه گنبد

گنبد

17

33555130

  gonbad@abfagolestan.ir

گالیکش

مظاهر ملکان

مديراموراب وفاضلاب گاليكش

گالیکش

17

35830093

  galikesh@abfagolestan.ir

گرگان

قربان غلامی

مدیرامورآب وفاضلاب گرگان

گرگان

17

32340701

  gorgan@abfagolestan.ir

گمیشان

کاووسی

مدیر امورآب وفاضلاب گمیشان

گمیشان

17

34462120

  gomishan@abfagolestan.ir

مینودشت

حسن تختی مقدم

مدیر امورآب وفاضلاب منطقه مینودشت 

مینودشت

17

3.52E+08

  minoodasht@abfagolestan.ir

نوده خاندوز

رضا ممشلی

رئيس اداره آب وفاضلا نوده خاندوز

نوده خاندوز

17

35704122 

  node@abfagolestan.ir

نوکنده 

زین العابدین محمدی

رئیس اداره آب وفاضلاب نوکنده

نوکنده 

17

34362050

  nokande@abfagolestan.ir

 

آمار بازدید این صفحه:367
آدرس: گرگان، میدان بسیج، سایت اداری تلفن :40-32480330-017 دورنگار:32480317-017
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی : سفارش دات نت