صفحه اصلي > اولویت های تحقیقاتی سال جاری

 

 

 1- ارائه راهكارهاي كاهش غلظت آمونيوم پساب، در فرايند تصفيه فاضلاب در پساب خروجي تصفيه خانه هاي فاضلاب بندرگز و بندرتركمن (لاگون هوادهي )  گرگان (لجن فعال) متناسب با ظرفيت آنها

  2- بررسي عوامل ايجاد افزايش هدايت الكتريكي و شوري آب زيرزميني شهر كردكوي ( منبع تامين آب شرب شهر ) در 10سال اخير و ارائه راههاي جلوگيري از آن

  3- بررسي علل خوردگي اجزاي پمپهاي شناور و لوله هاي آبده در چاههاي آب شرب واقع در ميدان بهره برداري از آبهاي زيرزميني منطقه ايگدر واقع در حومه شهر گنبد و ارائه راهكار جهت جلوگيري از آن

  4- بررسي علل و عوامل موثر در بريدگي لوله جدار چاههاي عميق آب تحت پوشش شركت آب و فاضلاب استان گلستان و راههاي جلوگيري از آن

  5- بررسي نحوه تاثير روند توسعه و بهره برداري پروژه جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر گرگان بر كيفيت آبهاي سطحي و زيرزميني آن با تكيه بر پارامتر نيترات

  6- بررسي اثرات كمي و كيفي پمپ هاي مستقيم (برخط) نصب شده توسط مشتركين بر روي انشعابات فاقد مخزن ذخيره خانگي در شهر بندرتركمن و ارائه راهكارهاي مهار آن( تهيه دستورالعمل )

  7- بررسي و ارزيابي اثرات ناشي از استفاده از كنتورهاي داراي دقت بالا براي انشعابات آب در شهر گرگان با تكيه بر افزايش درآمد و كاهش هدررفت ظاهري

  8- بررسي مشكلات وجود چربي در شبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب گرگان و تدوين شيوه نامه جامع بابت الزام سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در راستاي نظارت بر تهيه و نصب تجهيزات حذف چربي در انشعابات خروجي اماكن دفع كننده آن   ( تهيه دستورالعمل )

  9- بررسي امكان ارتقاي سيستم هاي هوادهي موجود در تصفيه خانه فاضلاب لجن فعال گرگان ( سيستم هوادهي سطحي ) و جايگزيني با سيستم هاي سوپرهواده و اثرات آن

 

 چنانچه عناوین تحقیقاتی جدید و خارج از لیست فوق که مرتبط با صنعت آب و فاضلاب بوده و مد نظر می باشد را از طریق فرم پیشنهاد اولیه تهیه و ایمیل نمایید تا پس از بررسی و در صورت تصویب ، در اولویت های تحقیقاتی آینده این شرکت قرار گیرد.

 


بازگشت