» پروژه های فاینانس

پروژه های فاینانس

رديف

موضوع قرارداد

شماره قرارداد

تاریخ قرارداد

شهر

شرکت سرمایه گذار

تعدادانشعاب    طبق قرارداد

        مبلغ قرارداد              (ارقام به ريال)

تعدادانشعاب نصب شده توسط  سرمایه گذار

پیشرفت فیزیکی

پیشرفت ریالی

وضعیت قرارداد

روش واگذاری

1

فرآينديكپارچه تامين مالي شامل تهيه لوله ، متعلقات ،تجهيزات ومصالح بانضمام اجراي   000   انشعاب فاضلاب ونيز وصول درآمدحاصله از آن در شهر گرگان

4906/100

1391/02/27

گرگان

 آبران خزركارا

5000

29,570,205,000

4439

89

 

خاتمه پيمان

فاینانس داخلی

2

1915/100

1392/09/27

پويافن هيركان

1352

8,140,000,000

1352

100

 

خاتمه پيمان

فاینانس داخلی

3

16135/100

1392/09/26

 پيام سازه سپاهان

1882

13,774,489,560

2371

100

 

فعال

فاینانس داخلی

4

3209/100

1393/04/10

پويافن هيركان

1411

10,223,785,800

1400

99

 

فعال

فاینانس داخلی

5

3210/100

1393/04/10

 پويافن هيركان

2586

17,732,414,500

2125

82

 

فعال

فاینانس داخلی

 

رديف

شرح

محل تامین اعتبار

شرکت سرمایه گذار

مدت اجراي طرح

مدت بهره برداری

ظرفیت

پیشرفت فیزیکی

وضعیت قرارداد

روش واگذاری

1

تامين،طراحي،تهيه وخريد،نصب،اجرا،راه اندازي،وبهره برداري 15  ساله آب شيرين كن بندر تركمن وگميشان

بند الف ماده 142 قانون برنامه پنجم توسعه

شرکت رعدآب جنوب

14 ماهه

15 سال

  9500 مترمكعب درشبانه روز

100%

فعال

BOO

 

تامين،طراحي،تهيه وخريد،نصب،اجرا،راه اندازي،وبهره برداري 15  ساله ارتقا کیفیت آب  شهرگرگان

شرکت دلتانیروی گامرون

14 ماهه

15 سال

  10368مترمكعب درشبانه روز

 

امضا قرارداد

BOO

 

 

پروژه های در دست پیگیری

آمار بازدید این صفحه:439
آدرس: گرگان، میدان بسیج، سایت اداری تلفن :40-32480330-017 دورنگار:32480317-017
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی : سفارش دات نت