» شناسنامه خدمات(pdf)

شناسنامه خدمات(pdf)

خدمات واگذاری انشعاب

شناسه خدمت 

 عنوان خدمت

نوع فایل

لینک دانلود

۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰    

             واگذاری انشعاب آب            

PDF

دانلود

۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰    

    واگذاری انشعاب فاضلاب

PDF

دانلود

خدمات پس از واگذاری انشعاب  

شناسه خدمت 

 عنوان خدمت

نوع فایل

لینک دانلود

 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰      

تغییر کاربری انشعاب  

 PDF

دانلود

  ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱    

پاسخ به استعلام  

 PDF

دانلود

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲     

 تغییر مشخصات   

 PDF

دانلود

 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳    

 تغییر واحد مسکونی  

 PDF

 دانلود

 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴    

تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب

 PDF

 دانلود

 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵    

   تغییر قطرانشعاب   

 PDF

 دانلود

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶     

تفکیک کنتور   

 PDF

 دانلود

 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷    

 تغییر مکان وسایل اندازه گیری   

 PDF

 دانلود

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸     

   آزمایش کنتور   

PDF

 دانلود

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹     

 تعویض کنتور  

 PDF

 دانلود

 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۰    

  نصب سیفون اضافی   

 PDF

 دانلود

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱     

   قطع موقت و وصل انشعاب   

 PDF

 دانلود

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲     

       جمع آوری یا ادغام انشعاب 

 PDF

 دانلود

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳     

  صورتحساب میاندوره   

 PDF

 دانلود

 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴    

    بررسی صورتحساب  

 PDF

دانلود

 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵    

  اعلام کارکرد کنتور   

 PDF

دانلود

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶     

 مشاهده سوابق ( المثنی و ... )  

 PDF

دانلود

 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۷    

 امکان پرداخت صورتحساب  

 PDF

دانلود

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۸     

پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات   

 PDF

دانلود

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹     

فروش آب تانکری 

 PDF

دانلود 

 

آمار بازدید این صفحه:2 389
آدرس: گرگان، میدان بسیج، سایت اداری تلفن :4-32480330-017 دورنگار:32480317-017
بیانیه راهبرد مشارکت وزارت نیرو
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی : سفارش دات نت