» تاريخچه و معرفي شركت

تاريخچه و معرفي شركت

تاريخچه و معرفي شركت
 
 
تاسيس و شروع فعاليت شركت:
شركت آب و فاضلاب گلستان (سهامي خاص)در تاريخ 15/10/76 تحت شماره 1949 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي گرگان به ثبت رسيده و در تاريخ 15/10/76 باانتقال اموال و دارائيها وتاسيسات آب شهري (و تاسيسات دفع فاضلاب ) و تعداد 16 شهر و 106013 مشترك آب از شركتها و دستگاههاي قبلي تشكيل شد و در چهارچوب قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب و قانون تجارت آغاز به كار نمود.
 
 
 
موضوع و هدف شركت:
فعاليت اصلي شركت طبق اساسنامه عبارت از ايجادو بهر برداري از تاسيسات مربوط به توزيع آب شهري   و همچنين جمع آوري و انتقال وتصفيه فاضلاب درداخل محدوده قانوني شهرهاي استان و سرمايه گذاري در موسسات و انجامامور تحقيقاتي وآموزشي در فعاليتهاي مرتبط مي باشد تامين و انتقال آب برحسب مورد وموافقت وزارت نيرو خواهدبود.بهر ه برداري از كل تاسيسات آب مشروب انحصاراًدر اختيار اين شركت مي باشدو توسط هئيت مديره منتخب مجامع عمومي اداره مي شود.
آمار بازدید این صفحه:6 589
آدرس: گرگان، میدان بسیج، سایت اداری تلفن :4-32480330-017 دورنگار:32480317-017
بیانیه راهبرد مشارکت وزارت نیرو
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی : سفارش دات نت