» معاونت مهندسی و توسعه

معاونت مهندسی و توسعه

نام و نام خانوادگي

پست سازماني

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

ابوالفضل رحیمی

معاون مهندسي و توسعه

فوق ليسانس

مهندسي

عمران آب و فاضلاب

 
عناوین وظائف و مسئوليتها :

- تعیین هدفهای قابل حصول در زمینه توسعه تاسیسات و ظرفیت های آب و فاضلاب شهری

- نظارت بر اجرای طرحها و انجام مطالعات مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب، شبکه های آبرسانی، احداث مخازن ، خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ، ساختمانهای اداری و انبارها

- بررسی و نظارت بر پروژه و تعیین نحوه کاربرد استانداردهای مربوط به پروژه

- انجام برنامه زمان بندی بررسی نحوه پیشرفت پروژه

- نظارت بر رعایت استانداردهای فنی و زیست محیطی در اجرای طرحها

- استفاده از تکنولوژی پیشرفته مناسب و استانداردهای فنی در حوزه مسئولیت

- کنترل بر طراحی و انجام مطالعات ، نقشه های مربوط به تصفیه خانه ها و تاسیسات آب و فاضلاب

- نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه های توزیع آب شهری ، احداث مخازن سیلابی و ذخیره آب عملیات اجرائی ایستگاههای پمپاژ آب ، تصفیه خانه های آب و تاسیسات جنبی

- تهیه و تنظیم استانداردهای متداول در زمینه طرحهای فاضلاب، ارزیابی و انتخاب پیمانکاران از نظر فنی و تخصصی

- تهیه و یا تائید طرحهای شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب، نظارت بر چگونگی اجرای طرحهای تاسیسات فاضلاب توسط پیمانکاران و تهیه گزارشات فنی حاوی نظرات و پیشنهادات اصلاحی

- تصویب نهایی نقشه ها، پروفیلها ، طرحها و پروژههای آب و فاضلاب و انطباق آن

- توجه به مدت زمان شروع طرح تا مرحله بهره برداری و ارائه نظرات اصلاحی در جهت پیشبرد کارها

- برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب، خطوط انتقال، ایستگاههای پمپاژ و تصفیه خانه ها و تاسیسات جنبی

- انجام بازدیدهای منظم از وضعیت پیشرفت پروژه­ها و ارائه راهنمائی و صدور دستورات لازم

- تهیه اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمان ، طرحها و پروژه های شرکت

- نظارت برحسن اجرای ضوابط انتخاب پیمانکاران، مشاوران و ارزیابی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران

واحدهاي تحت پوشش حوزه معاونت مهندسي و توسعه

-          دفتر فني و خدمات مهندسي
-          امور اجراي طرحهاي تامين و توزيع آب شهري
-          امور اجراي طرحهاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب
آمار بازدید این صفحه:630
آدرس: گرگان، میدان بسیج، سایت اداری تلفن :40-32480330-017 دورنگار:32480317-017
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی : سفارش دات نت