مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان گفت: بدهی مشترکین به آب و فاضلاب ۱۲۰ میلیارد تومان است که بیش از ۴۰ میلیارد تومان مربوط به دستگاههای اجرایی استان است.

مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان گفت:این مجتمع با عنوان تصفیه فاضلاب روستایی تلور افتتاح می شود که بجز روستای تلور روستاهای کهنه کلباد ، لیوان شرقی و لیوان غربی را تحت پوشش قرار می دهد.

مدیر عامل شرکت آبفا استان گلستان خبر داد :

تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان از پایداری آب شرب 4000نفر از اهالی 4 روستای شهرستان آق قلا خبر داد .

   


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0