1. مشخصات فردی : مهندس ابوالفضل رحیمی

پست سازمانی فعلی: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان                                     واحد محل خدمت: حوزه مدیرعامل

زمان انتصاب پست فعلی:  1402/02/16                                                               زمان شروع خدمت: 82/07/29

زمان پایان ماموریت در پست فعلی (در صورت محدودیت حکم ) :

2. سوابق تحصیلی:

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

مدت تحصیل

نام واحد آموزشی

کشور/

شهر محل تحصیل

توضیحات

از

تا

لیسانس

مهندسی عمران

آب و فاضلاب

75

79

دانشکده صنعت آب و برق شهید عباسپور

تهران

بورسیه وزارت نیرو

فوق لیسانس

مهندسی عمران

مهندسی سازه

92

94

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

گرگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. سوابق اجرایی و مدیریتی (از آخرین تغییرات) :

نام سازمان/ شرکت

مدت همکاری

 

سمت

علت قطع رابطه

پاره وقت/تمام وقت/پروژه /مشاوره

توضیحات

 

از

تا

مجموع به ماه

 

سال

ماه

سال

ماه

آب وفاضلاب گلستان

1402

2

تاکنون

 

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

 

 

 

آب وفاضلاب گلستان

98

12

تاکنون

 

قائم مقام

 

 

 

 

1401

01

1402/2/15

 

سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب

 

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

97

12

تا کنون

 

سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

 

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

93

7

تاکنون

52 ماه

معاون مهندسی و توسعه

 

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

92

1

93

7

19ماه

سرپرست معاونت مهندسی و توسعه و  با حفظ سمت مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی

تبدیل سرپرستی به معاونت

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

89

5

93

7

50 ماه

مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی

جابه جایی به معاونت مهندسی و توسعه

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

88

7

89

5

10ماه

مدیر دفتر بهره برداری فاضلاب شهری

جابه جایی از مدیر دفتر فاضلاب به مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

86

5

88

7

26ماه

سرپرست دفتربهره برداری فاضلاب شهری

جابه جایی به حوزه دفتر بهره برداری فاضلاب

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

82

08

86

05

45 ماه

کارشناس دفتر فنی

 

 

 

مشاورریآب

80

09

82

08

23 ماه

کارشناس طرحهای آبرسانی دفتر مرکزی

 

 

 

4. اهم وظایف در مسئولیت فعلی:

انجام کلیه امورات مربوط به مطالعه،اجرا و نظارت که با حوزه مهندسی صورت می گیرد اعم از بخش آب و فاضلاب و...

مدیریت امور مالی طرحهای عمرانی،اقدامات مربوط به مدیریت منابع طرح های مالی بخش غیردولتی و ...

مدیریت امور مالی طرحهای عمرانی ، اقدامات مربوط به مدیریت منابع طرحهای مالی بخش غیر دولتی

 

5. سوابق علمی، تخصصی و آموزشی (مختصر):

دوره های آموزشی:مهارتهای هفتگانه سطح یک و دو --کاربرد نرم افزار Hammer در خطوط لوله تحت فشار-مبانی طراحی،مدیریت و بهره برداری از شبکه آب شهری-اصول ارتیاطات-آشنایی با نرم افزار کامپیوترSPSS-روشهای دفع اکولوژیکی فاضلاب(دوره مشترک ایران و یونسکو )-بهره برداری و نگهداری  از تصفیه خانه های آب(دوره مشترک ایران و یونسکو)-مواد،مصالح،بتن و روشهای حل مساله-آگاهی های توجیهی و حفاظتی-اصول تحلیل نتایج آزمونهای آبفا-آگاهی های توجیهی حفاظتی(امنیت ملی1)-بـهره برداری از آب و فـاضلاب تاسیسات و نـگهداری-پولشویی-آشنایی با بازار سرمایه-مدیریت دانش سازمانی-آشنایی با مقررات طرحهای عمرانی-بتن ویژه آب و فاضلاب-ارزیابی کار و زمان-اجرای شبکه های آب و فاضلاب-طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات آب و فاضلاب اماکن-روش تحقیق و ماخذشناسی-بهره برداری از تصفیه خانه و نصب انشعابات فاضلاب-مدیریت استراتژیک-تعمیر،نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب(دوره مشترک در ایران و آلمان)-

ارائه مقاله :در کنفرانس بین المللی مدیریت با عنوان فاینانس نصب انشعاب فاضلاب-ارائه پایان نامه در خصوص بررسی لرزه ای شبکه فاضلاب شهر گرگان از منظر پدافند غیرعامل-تدوین و ارائه مطالعه موردی با عنوان(( افزایش ظرفیت جمع آوری فاضلاب با فروش انشعاب فاضلاب از طریق فاینانس داخلی)) در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت-

 

نرم افزار دوره های تخصصی:SPSS MsProject- ArcviewMicrosoft-Water Hammer-AutoCAD-Etabs-SafeSewerCADEpanetWaterGems

 

6. آشنایی با مهارت در زبان های خارجی:

زبان خارجی

Reading

Writing

Speaking

خوب

متوسط

ضعیف

خوب

متوسط

ضعیف

خوب

متوسط

ضعیف

زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

 

7. عضویت در هیئت مدیره، کمیته ها و شوراها:

نام سازمان/ شرکت

مدت همکاری

سمت

پاره وقت/تمام وقت/پروژه/

مشاوره

توضیحات

از

تا

مجموع به ماه

سال

ماه

سال

ماه

آب وفاضلاب شهری گلستان

83

8

تاکنون

171ماه

دبیر کمیته فنی

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

84

7

تاکنون

160ماه

عضو کمیته تحقیقات

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

87

9

تاکنون

122ماه

عضو کمیسیون آزمون مهارت فنی

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

89

11

تاکنون

96ماه

عضو کمیته فنی بازرگانی شرکت

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

93

1

تاکنون

58ماه

عضو و رئیس کمیته راهبردی تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

93

2

تاکنون

57ماه

عضو کمیته آب بدون درآمد شرکت

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

93

6

تاکنون

53ماه

عضو کمیته انشعابات خاص

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

93

8

تاکنون

51ماه

عضو کمیته فاینانس شرکت

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

93

8

تاکنون

51ماه

عضو کمیته امنیت اطلاعات شرکت

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

93

9

تاکنون

50ماه

عضو ستاد بودجه

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

93

11

تاکنون

48ماه

عضو کمیته سیاستگذاری انرژی شرکت

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

93

11

تاکنون

48ماه

عضو کمیته تحقیقات شرکت

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

94

1

تاکنون

46ماه

عضوکمیته مدیریت بحران شرکت

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

94

7

تاکنون

40ماه

عضو کمیته GIS

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

94

10

تاکنون

37ماه

عضو کمیته تله متری

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

94

12

تاکنون

35ماه

عضو گروه برنامه ایمنی آب شرکت

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

95

11

تاکنون

24ماه

عضو کمیته مدیریت بحران شرکت

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

96

3

تاکنون

20ماه

عضو و رئیس کار گروه فنی شرکت

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

96

5

تاکنون

18ماه

عضو کمیته انشعابات خاص شرکت

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

96

5

تاکنون

18ماه

عضو کارگروه مهندسی ارزش شرکت

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

96

8

تاکنون

15ماه

عضو گروه اجرائی کاهش تصدی های دولت در شرکت

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

96

8

تاکنون

15ماه

عضو کمیته راهبری استقرار نظام مدیریت دارای های فیزیکی شرکت

 

 

آب وفاضلاب شهری گلستان

97

10

تاکنون

1ماه

عضو کمیته تخصیص اعتبارات شرکت

 

 

آب منطقه ای گلستان

85

3

تاکنون

152ماه

عضو کمیته فنی بررسی طرح های آبرسانی

 

 

آب و فاضلاب روستائی گلستان

95

2

تاکنون

33ماه

عضو کارگروه مهندسی ارزش

 

 

آب منطقه ای گلستان

97

9

تاکنون

2ماه

عضو کارگروه فنی مطالعات آبهای نامتعارف

 

 

آخرین بروزرسانی صفحه : 1403/02/5                     


 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0