اجزای تشکیل دهنده مبلغ قبوض آب بها 

1-    آب بها (طبق مصوبه شورای اقتصاد و ابلاغ وزیر نیرو محاسبه میگردد)
2-    آبونمان آب (طبق مصوبه شورای اقتصاد و ابلاغ وزیر نیرو محاسبه میگردد)
3-    هزینه دفع فاضلاب (برای مشترکین که انشعاب فاضلاب آنها نصب گردیده یا شبکه جمع اوری فاضلاب در محل انشعاب انها ایجاد شده است و امکان وصل انشعاب به شبکه مذکور وجود دارد در بخش خانگی 70 درصد اب بها و در بخش غیر خانگی 100 درصد اببها محاسبه میگردد)
4-    آبونمان فاضلاب (برای مشترکین که انشعاب فاضلاب آنها نصب گردیده یا شبکه جمع اوری فاضلاب در محل انشعاب انها ایجاد شده است و امکان وصل انشعاب به شبکه مذکور وجود دارد به میزان ابونمان آب محاسبه میگردد)
5-    تبصره 2(طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و در شهر هایی که مطالعه یا اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در دست اقدام می باشد و تا زمان نصب انشعاب فاضلاب ده درصد اب بها محاسبه میگردد)
6-    تبصره 3 (طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و با تایید شوراهای اسلامی شهر ها و برای تامین هزینه های توسعه و بازسازی شبکه های آب و فاضلاب شهری محاسبه میگردد میزان ان در هر شهر با نظر اعضای شورای همان شهر تعیین میگردد)
7-    مصوبه بودجه (طبق مصوبه بودجه سال جاری که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده به ازای هر متر مکعب 150 ریال محاسبه و برای کمک به ابرسانی روستا ها اخذ میگردد)
8-    عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (طبق مصوبه مجلس 9 درصد آب بها و سایر هزینه اعلامی فوق محاسبه می گردد) 

 

فایل محاسبه آب بهای مصرفی در سال 1402

چاپ این صفحه

آخرین بروزرسانی صفحه : 1403/02/06

 

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0