راهبردهای بخش آب و فاضلاب

 

ردیف

راهبردها

برنامه پیشنهادی 1403

1

دست‌يابي به شاخص‌هاي کمي و کيفي آب در جهت ارتقاء سلامت ملي و بهداشت عمومي و  بهره‌مندي و برخورداري کليه آحاد جامعه از خدمات آب شرب

- بازنگری برنامه ایمنی آب شهر گرگان

- صدور گواهینامه ایمنی آب سرخنکلاته

- اصلاح و بازسازی شبکه به میزان 187کیلومتر

- احداث و توسعه شبکه به میزان 13  کیلومتر

- حفر 22حلقه چاه

- تجهیز 31 حلقه چاه

- اجرای خط انتقال به طول 71 کیلومتر

- احداث ایستگاه پمپاژ 1 باب

- احداث 1150 متر مکعب مخزن

- مخازن در دست ساخت 8150  مترمکعب

2

توسعه سامانه‌هاي جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب، بازچرخاني و استفاده از پساب با کيفيتي متناسب با نوع مصرف، محيط پذيرنده و مکانيزم بازار در راستاي حفاظت کمي و کيفي منابع آب و محيط زيست

- پیگیری خرید 6 دستگاه الکتروموتور دانه گیری و راه اندازی واحد مربوطه شهرهای کردکوی ، بندرگز و بندرترکمن

- پیگیری خرید سه هواده شناور  15 کیلووات جهت شهر بندرترکمن

- بازسازی واحد دانه گیری  تصفیه خانه فاضلاب شهر گرگان

- پیگیری راه اندازی دو ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر گنبد

- خرید یک قطعه زمین جهت ایستگاه پمپاژ

- پیگیری راه اندازی ایستگاه پمپاز مرکزی آزادشهر

- اجرای 17.771 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در استان

- اجرای 1.28 کیلومتر خطوط انتقال فاضلاب در استان

3

برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هاي عملياتي کاهش هدر رفت و آب بدون درآمد

- انجام مطالعات و اجرای پهنه های فشاری و مناطق مجزا اندازه‌گیری (DMA)

- نشت یابی و رفع نشت مخازن

- بازسازی مخازن

نشت یابی و رفع نشت شبکه توزیع، انشعابات و خطوط انتقال- ساماندهي واحدهاي امداد و تعميرات و مكانيزه نمودن آنها

- انجام مطالعات آب بدون درآمد و بالانس آب

- استاندارد سازی انشعابات

- تعویض کنتورهای خراب و با خطای بالای مشترکین

- شناسایی و رفع انشعابات غیر مجاز

-پیمایش و بررسی مصارف و کنتورهای مشترکین

                    آخرین بروزرسانی صفحه : 1403/02/5


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0